เอกสารทางเทคนิค

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจ Thailand Forest Certification Council : TFCC

กระบวนการการทำมาตรฐาน (Standard Setting Process)

Thailand Forest Certification System Introduction

ระเบียบการทำงาน (Procedure)

ระเบียบการจัดการเอกสาร (The Documented Information Procedure)

 

ระเบียบการจัดการเรื่องร้องเรียนและอุทรณ์ (The Investigation and Resolution of Public Complaints and Appeals Procedure)

 

ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรอง (Certification Body Requirement)

Specific Documents