logo v1 

 

Flag of ThailandThailand | PEFC International

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม PEFC CoC Auditor Training

Apr 09 2018

 

Coc resize

 

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 @KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจประเมิน PEFC CoC ตามข้อกำหนดใน PEFC ST 2003:2013, 6.1.1.2.2 และจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน TFCC CoC ตามข้อกำหนดใน TFCC PD 005, 6.1.1.2.2 ซึ่งถือว่า อบรมหลักสูตรเดียวได้ถึง 2 ใบรับรอง

ค่าลงทะเบียน
- ค่าลงทะเบียน 18,000 บาท/ท่าน
- สมาชิก ส.อ.ท. รับส่วนลด 10 % เหลือ 16,200 บาท/ท่าน

!!! พิเศษสุดๆ สำรองที่นั่งก่อน 20 เมษายน 2561 จ่ายเพียง 16,000 บาท/ท่าน และสมาชิก ส.อ.ท. ยังรับส่วนลดไปอีก 10 % เหลือ 14,400 บาท/ท่าน เท่านั้น !!!

***เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561***

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1f27Xn9Y49ffDviE6PBPpxrKpRK16njqP/view?usp=sharing

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
02-345-1242 ?02-345-1288
wilaiwank@off.fti.or.th