ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาปรับแก้มาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก. 14061)

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และกรมป่าไม้ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาปรับแก้มาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก. 14061)...
📣 มาแล้วจ้า🗣กับการเรียนรู้การตรวจรับรองมาตรฐาน มอก.14061 กับการอบรม Auditor Training Course On Forest Management Certification Under Thailand Forest Certification System (TFCS)

📣 มาแล้วจ้า🗣กับการเรียนรู้การตรวจรับรองมาตรฐาน มอก.14061 กับการอบรม Auditor Training Course On Forest Management Certification Under Thailand Forest Certification System (TFCS)

🌱🌱🌱🌱🌱 ความรู้ข้อกำหนดตาม มอก.14061 Virtual สวนป่าภาคสนาม การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดในการตรวจ Remote Audit เทคนิคและกระบวนการตรวจประเมิน 📆 วันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 💰“ค่าลงทะเบียน”💰 บุคคลทั่วไป 15,000 บาท/ท่านสมาชิก ส.อ.ท. รับส่วนลด 10% เหลือ 13,500 บาท/ท่าน !!!...
📣 เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจไม้และเกษตรกรผู้ปลูกไม้เข้าร่วมการประชุมระดมความเห็น ต่อกระบวนการ FLEGT VPA ของประเทศไทย

📣 เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจไม้และเกษตรกรผู้ปลูกไม้เข้าร่วมการประชุมระดมความเห็น ต่อกระบวนการ FLEGT VPA ของประเทศไทย

📢 📢มาเถอะ….อยากเจอ!💥 รอบเช้า Self-Declaration⏰เวลา 08.30-12.00 น.💥 รอบบ่าย Product coverage⏰เวลา 12.30-15.30 น. ร่วมเรียนรู้กับเรา…✅เฟล็กที คืออะไร?✅เฟล็กที สำคัญอย่างไร?✅แนวทางการรับรองตนเองและการกรอกเอกสาร (SD) ทำอย่างไร?✅สินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆ...
ด่วน!! รับสมัคร ผู้เชี่ยวชาญศึกษาการจำแนกความเสี่ยงไม้

ด่วน!! รับสมัคร ผู้เชี่ยวชาญศึกษาการจำแนกความเสี่ยงไม้

จำนวน: 1 อัตรา ลักษณะงาน- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนากรอบการจำแนกความเสี่ยงไม้- กำหนดเกณฑ์การจำแนกความเสี่ยงไม้- รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจำแนกความเสี่ยงไม้- วิเคราะห์ วางแผนและจัดทำรายงานสรุปผล คุณสมบัติ- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป-...
📣 📣ขยายเวลา! เปิดรับฟังความเห็นต่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก.14061 เล่ม 1-2559)

📣 📣ขยายเวลา! เปิดรับฟังความเห็นต่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก.14061 เล่ม 1-2559)

📣 📣สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ภายใต้สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และกรมป่าไม้ เปิดรับฟังความเห็นต่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก.14061 เล่ม...