📣 📣เปิดรับฟังความเห็นต่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก.14061 เล่ม 1-2559)

📣 📣เปิดรับฟังความเห็นต่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก.14061 เล่ม 1-2559)

📣 📣สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ภายใต้สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และกรมป่าไม้ เปิดรับฟังความเห็นต่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (มอก.14061 เล่ม...
ประกวดภาพถ่าย (Photo Contest)

ประกวดภาพถ่าย (Photo Contest)

📣 ขอเชิญประกวดภาพถ่าย TFCC Photo contest 2020หัวข้อ 2020 TFCC Forest For Life 🏆 ชิงเงินรางวัลรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล: เงินสด 10,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล: เงินสด 5,000 บาท 🌻นอกจากนี้ยังได้ลุ้นรางวัลต่อในการประกวด The 2020 PEFC Photographer of the Year Award...
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและแถลงข่าว “Endorsement of Thailand Forest Certification System”

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและแถลงข่าว “Endorsement of Thailand Forest Certification System”

     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดตัวระบบการรับรองการจัดการป่าไม้ของไทย (TFCS) อย่างเป็นทางการ นับเป็นผู้ให้บริการด้านการออกใบรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest...
ขอเชิญร่วมเเสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงข้อกำหนด Chain of Custody of Forest and Tree Based Products และระเบียบเครื่องหมายการค้า PEFC – Public Consultation

ขอเชิญร่วมเเสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงข้อกำหนด Chain of Custody of Forest and Tree Based Products และระเบียบเครื่องหมายการค้า PEFC – Public Consultation

   the Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงข้อกำหนด Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements และระเบียบเครื่องหมายการค้า PEFC ขณะนี้อยู่ระหว่างรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน...
เชิญชวนเสนอราคาการตรวจประเมินสถานประกอบที่เข้าร่วมโครงการ FAO

เชิญชวนเสนอราคาการตรวจประเมินสถานประกอบที่เข้าร่วมโครงการ FAO

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนบริษัทผู้ตรวจประเมิน (Certification Body) เสนอราคาการตรวจประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการจัดทำระบบมาตรฐาน มอก.2861 โดยบริษัทผู้ตรวจประเมิน (CB) ที่สนใจสามารถติดต่อมายัง คุณรุ่งนภา...