บุคลากร

สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจ Thailand Forest Certification Council : TFCC

 

รุ่งนภา วัฒนวิเชียร

Rungnapa Wattanavichian

 

ผู้จัดการ 
Manager

เบอร์ติดต่อ : 02-345-1276

โทรสาร : 02-345-1288

อีเมล์ : rungnapaw@fti.or.th

วิไลวรรณ กัลยะกูล

Wilaiwan Kalyakool

เจ้าหน้าที่วิชาการ
Academic Officer

เบอร์ติดต่อ : 02-345-1242

โทรสาร : 02-345-1288

อีเมล์ : wilaiwank@fti.or.th

ศศินา เถียรพรมราช

Sasina Thianpromarat

เจ้าหน้าที่โครงการ
Project Officer

เบอร์ติดต่อ : 02-345-1230

โทรสาร : 02-345-1288

อีเมล์ : sasinat@fti.or.th